Ekumenické biblické hodiny

Křesťanské církve v Nymburce zvou k pravidelným setkáním pod názvem:

Bible v každodenním životě

Je možné přijít k jednotlivým tématům nebo na celý cyklus.

Každou třetí středu v měsíci od 18 hod

18. 9. 2019 – „Slaměná epištola“ a proč ji Jakub psal

Kateřina Roskovcová, farářka Českobratrské církve evangelické

(fara ČCE, B. Smetany 613)

16. 10. 2019 – „Proč se zlé věci stávají dobrým lidem“, zamyšlení nad knihou Job

Jaroslav Krajl, farář Římskokatolické církve, (fara ČCE, B. Smetany 613)

20. 11. 2019 – „Dámy v nesnázích“, o ženách v Bibli

Petr Plaňanský, kazatel církve Křesťanská společenství, (fara ČCE, B. Smetany 613)

18. 12. 2019 – Modlitba jako šnorchl k čerstvému vzduchu Nebes“

Jan Kohout, farář Československé církve husitské, (fara ŘKC, Kostelní náměstí 1751/9)

15. 1. 2020 „Nový život“, epištola Římanům 8

Jiří Miklóš, kazatel Nové naděje, (fara ŘKC, Kostelní náměstí 1751/9)