Brigády – Hořátev

Prosíme o pomoc při vyklízení hořátevské fary – zejména hospodářských stavení.

Ohlašujeme brigády na sobotu 10. a 24. srpna vždy od 8 hodin ráno.

Budou se hodit pracovní rukavice a oblečení.

Pokud by někdo mohl jezdit s přívěsným vozíkem, bude to velmi vítáno. Budeme vyvážet na sběrný dvůr.

Dobrovolníci se mohou hlásit u bratra kurátora Hamtáka, tel. 737 083 884.