duch

Ekumenické bohoslužby

Srdečně zveme k ekumenickým bohoslužbám v Husově sboru. Letos se konají na neděli svatodušní, 20. května od 17 hodin. Kázat bude farářka Kateřina Roskovcová, na celé liturgii se podílejí správci farnosti Římsko katolické, Československé husitské, sboru Křesťanská společenství a Českobratrské církve evangelické v Nymburce. Chrámová sbírka bude věnována na domácí hospic Domanejlíp. Ke společnému posezení u stolů jsme zváni do sálu za Evangelickým kostelem. Připravují členové Československé církve husitské.

Až přijde Přímluvce

J 15:26 – 16:4  Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku. To jsem vám pověděl, abyste se nedali svést.Budou vás vylučovat ze synagóg; ano, přichází hodina, že ten, kdo vás zabije, bude se domnívat, že tím uctívá Boha. To s vámi budou činit, protože nepoznali Otce ani mne. Ale to jsem vám pověděl, abyste si vzpomněli na má slova, až přijde ta hodina. Neřekl jsem vám to na začátku, poněvadž jsem byl s vámi.

Koncert pro Hořátev 2018-05-12

Benefiční koncert

Srdečně zveme na benefiční koncert pro Hořátev, který se koná v našem kostele v sobotu 12. května 2018 v 19:00. Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován na druhou etapu rekonstrukce hořátevské toleranční modlitebny.  Budeme vděčni za Vaši podporu. Na programu: Antoine de Saint-Exupéry, Joseph Bodin de Boismortier Účinkuje: Lukáš M. Vytlačil – barokní fétna, recitace Vstupné dobrovolné

K čemu máme svěřený čas

Ko 4:3-6  Ko 4:2-7  V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu. Modlete se také za nás, aby Bůh otevřel dveře našemu slovu, abych mohl zvěstovat tajemství Kristovo, pro něž jsem teď ve vězení, a tak je mohl rozhlásit; neboť k tomu jsem poslán. Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený. Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité; ať víte, jak ke komu promluvit.

« Starší příspěvky Novější příspěvky »