Finance a podpora

Členský příspěvek – salár

Pravidelně přispívat na chod sboru má každý dospělý člen – tedy pokřtěný, který se v místním sboru jakkoli účastní sborového života.

Příspěvku se říká salár a jeho výše je vpodstatě dobrovolná. V ČCE je doporučeno odvádět minimálně 5% z jakéhokoli příjmu.

Obvykle se salár posílá na účet sboru jednou ročně nebo je možné jej kdykoli složit ve farní kanceláři proti dokladu.

Doporučeno je zavést si  trvalý bankovní příkaz a měsíčně odvádět částku, která se na konci roku spolu s dalšími dary sčítá a účetní sboru na ni vystaví doklad pro odpočet z daňového základu.

Účet sboru: 203157120/0600

Variabilní symbol: vaše rodné číslo

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení, účel

Jeronýmova jednota (JJ)

Jeronýmova jednota je církevní stavební fond, z něhož jsou sborům ČCE poskytovány dary nebo půjčky na opravy budov.

Tradičně každý člen církev spolu se salárem jednou ročně odevzdává dobrovolnou částku na JJ. I tento dar je přičítán k celkové obětavosti a účetně dokládán.

 

Chrámové sbírky

Každou neděli v závěru bohoslužeb, při vycházení z kostela odevzdáváme finanční dar do košíčku, který drží presbyter u východu. Sbírku chápeme jako odpověď vděčnosti na slyšené evangelium. Z nedělních sbírek je placen chod sboru (pravidelné odvody do centra církve, provoz budov, atd.). Během roku je 10 sbírek účelových, to znamená pravidelně odváděných různým subjektům, které ČCE zřizuje (bohoslovci a vikariát, Diakonie, solidarita s chudšími sbory, Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty, Evangelická akademie, atd.). Kromě toho jsou některé sbírky místo sboru věnovány na konkrétní účel, který si vyžádá aktuální situace kdekoli u nás i v cizině (živelné katastrofy, oběti útoků, atd.).

Personální fond (PF)

Personální fond byl zřízen v 90. letech pro přípravu vlastního financování kazatelů a jiných církevních pracovníků. Po přechodu na samofinancování církve je jedním z hlavních zdrojů, který má zajistit platy v církvi. Proto je PF každoročně zvyšován, aby se postupně dostal na úroveň, kdy již nebude žádná zbývající dotace z restitučního majetku.

Pro rok 2016 každý sbor obsazený farářem/farářkou na plný úvazek musí do PF odvést 92 300 Kč.