Ohlášky – 3. neděle postní

Oznámení

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli, které se v Hořátvi i v Nymburce konají jako obvykle. Kázání bude určeno také dětem. Chrámová sbírka bude věnována na pomoc do uprchlického tábora v Iráku, kterou organizuje Diakonie. V době postní je možné na tuto dlouhodobou sbírku přispět i jindy. Např. ve farní kanceláři nebo sestře pokladní. Sbírka budu odeslána až těsně před velikonocemi. Na webových stránkách bude umístěna podrobnější informace o pomoci Diakonie v tomto uprchlickém táboře. Zde ji najdete na nástěnce.

2. V úterý od 19 hodin se koná schůze staršovstva. Biblická hodina tentokrát nebude.

3. V pátek ve 14:45 mají vyučování děti. Mládež se tu nesejde, protože v sobotu společně odjíždí na hory.

4. Děkujeme za dary, které sboru věnovali novomanželé Todorovi při svatbě a bratru Roskovcovi u příležitosti jeho 50. narozenin.

5. Prosíme o pomoc při pohoštění v sobotu 12. března. V našem sboru se koná seniorátní presbyterní konference, ke které jste také zváni. Přednášet bude host br. f. Tomáš Pavelka, na téma „Držíme jako helvetská víra?“

6. Prosíme, abyste si pamatovali a udělali si čas na výroční sborové shromáždění, které se letos koná v neděli 13. března po bohoslužbách. Již dnes je vystaven seznam členů s hlasovacím právem.

7. Při vycházení si vyzvedněte velikonoční vydání Evangelického Posla a prosíme, rozneste členům sboru v okolí svého bydliště.

8. Dnešní chrámová sbírka je určena na dílo Páně v našem sboru. Sbírku vykoná: