Ohlášky – 2. neděle adventní

1. Dnes po bohoslužbách prosíme učitelky NŠ, aby se na faře zdržely ke krátké poradě. Rovněž dnes odpoledne, zveme na Adventní koncert Hlaholu – zde v kostele od 17 hodin.

2. Příští neděli se konají pravidelné bohoslužby v Nymburce i v Hořátvi.

3. V týdnu zveme k těmto shromážděním:

V pondělí od 17 hodin se koná v městské knihovně ekumenické setkání s Biblí – tentokrát nás čeká výklad podobenství o boháči a stodolách, promluví f. Jan Kohout.

Ve čtvrtek v 17:30 se na faře sejdou zpěváci k předvánoční zkoušce.

V pátek ve 14:45 mají děti nácvik vánočního divadla.

Mládež je zvána k vánočnímu seniorátnímu setkání do Poděbrad, nebo v Nymburce na katolickou faru.

V sobotu mají své vyučování konfirmandi.

4. Vyzvedněte si nové číslo KJ a také Vánočního Posla – prosíme, podle možností jej rozneste i členům sboru v okolí vašeho bydliště.

5. Prosíme o vaše příspěvky na vánoční nadílku pro děti – Na 4. adventní neděli budou děti ze sboru hrát vánoční divadlo a jako tradičně zveme i děti z dětského domova. Listina darů je připravena vzadu na stole.

Také prosíme, nezapomínejte na našeho adoptivního syna z Bangladéše. Každý měsíc musíme odeslat 650 Kč. Děkujeme.

6. Dnešní chrámová sbírka bude věnována na dílo Páně v našem sboru. Vykoná ji: