Ohlášky – 19. neděle po Trojici

Díkčinění za úrody, 11. října 2015

1. Příští neděli srdečně zveme na bohoslužby v Hořátvi i v Nymburce v obvyklou dobu.

2. V týdnu zveme k těmto shromážděním:

V pondělí v Městské knihovně bude první z další řady ekumenických setkání. Letos – vždy druhé pondělí v měsíci – budou nymburští kazatelé a duchovní všech čtyř církví vykládat Ježíšova podobenství podle Lukáše. Začátek je v 17 hodin.

Ve čtvrtek od 18 hodin se koná biblická hodina v Hořátvi na faře.

V pátek od 14:45 se k biblické hodině sejdou děti.

Rovněž v pátek od 18 hodin je schůzka mládeže.

3. Upozorňujeme na řadu nových pozvání na seniorátní nebo celocírkevní kurzy. Doporučujeme vám je. Již dnes také zveme na další sborovou neděli s hostem: 1. listopadu. Plakát je na nástěnce.

4. Dnešní chrámová sbírka je celocírkevní a půjde na Fond sociální a charitativní pomoci, z něhož se poskytuje pomoc i uprchlíkům. Prosíme o vaši obětavost. Vykoná ji: