Ohlášky – Pátá neděle postní

Čtení: Iz 53,3–8a

Kázání: Mk 14,53–72

Písně: Ž 92; 368; 326,1–2.4; 636; Požehnání

Oznámení

1. Příští neděle je v církvi nazývána „Květná“ a je poslední před velikonocemi. Bohoslužby v Hořátvi i Nymburce se konají jako pravidelně. V Nymburce budou sboru představeni noví konfirmandi.

2. V týdnu zveme k těmto setkáním:

V pondělí od 17:30 je zkouška zpěvu na velikonoce.

Ve čtvrtek je biblická hodina v Hořátvi na faře. Začátek v 18 hodin.

V pátek mají děti biblickou hodinu od 14:45. Mládež se sejde v 18 hodin.

3. V sobotu 28. března bude brigáda. Nedůležitější bude naložit kontejner – který bude přistaven již v pátek, takže je možné přijít nakládat, kdo by nemohl v sobotu. Jinak nás čeká obvyklý jarní úklid na zahradě, v kostele a v domečku. Brigáda začne v 9 hodin. Kolem poledne bude společná svačina. Děkujeme všem, kteří přijdou pomoct!

4. Rovněž příští neděli, 29.3., ekumena v Nymburce pořádá koncert spirituálů skupiny LETs Go! v Husově sboru od 18 hodin. Srdečně zveme!

30.3. od 12 hodin zveme k tradičnímu čtení Bible před Městskou knihovnou a od 17 hodin k přednášce v knihovně „Význam biblických příběhů pro dnešek“ Doporučujeme! Přednášejícím je učitel ETF, docent Pavel Hošek. Plakátky jsou vzadu.

5. Včera jsme se ve chlebském kostele rozloučili s bratrem Miroslavem Německým, jáhnem v Chlebích, který léta vypomáhal i v Bošíně.

6. Vzadu je vyvěšena nabídka letních rekreací v Chotěboři, Herlíkovicích a v Bělči pro rodiny, děti i mládež; Kurz pro pracovníky s dětmi a nový leták: Misijní info.

7. Nabízíme nové číslo ČB a KJ. V kanceláři si můžete vyžádat potvrzení o daru církvi pro daňové přiznání.

8. Prosíme, abyste svou štědrostí pamatovali na dlouhodobé sbírky:

Školné pro našeho, na dálku adoptovaného Tomala Biswase z Bangladéše.

A do velikonoc běží sbírka, kterou podpoříme osvědčený diakonický projekt v Etiopii. Z peněz Diakonie jsou podporovány ženy samoživitelky, které si založily malou živnost a tak mohou uživit děti i sebe. Příspěvky můžete dávat do košíčku vzadu.

9. Dnešní sbírka je určena na dílo Páně v našem sboru. Sbírku vykoná: