Ohlášky – 4. neděle postní

Čtvrtá postní neděle – 15. března 2015

Čtení: Am 2,10–16

Kázání: Mk 14,43–53

Písně: 625; Ž 6; 311,1.2.7.8.; 632 Požehnání

Účast:

Sbírka:

Oznámení

1. Vítáme sestry a bratry z Kazatelské stanice v Hořátvi. A zveme je i nymburské na výroční sborové shromáždění, které se koná dnes zde, asi 10 minut po ukončení bohoslužeb. Prosíme o strpení i o pomoc s přípravou stolů a malého pohoštění.

2. Příští neděli se bohoslužby Hořátvi i Nymburce konají jako pravidelně.

3. V týdnu zveme k těmto setkáním:

V pondělí od 17:30 je zkouška zpěvu na velikonoce.

Ve středu od 14:30 setkání seniorů.

Ve čtvrtek je biblická hodina v Hořátvi na faře. Začátek v 18 hodin.

V pátek mají děti biblickou hodinu od 14:45. Mládež se sejde v 18 hodin..

4. 29.3. (v neděli) ekumena v Nymburce pořádá koncert spirituálů skupiny LETs Go! v Husově sboru od 18 hodin.

30.3. od 12 hodin zveme k tradičnímu čtení Bible před Městskou knihovnou a od 17 hodin k přednášce v knihovně „Význam biblických příběhů pro dnešek“ Doporučujeme! Přednášejícím je učitel ETF, docent Pavel Hošek. Plakátky jsou vzadu.

5. Máme smutnou zprávu ze seniorátu, že v pátek náhle zamřel bratr jáhen Miroslav Německý, který v posledních letech a do minulé neděle obětavě vypomáhal zvláště v Bošíně a Chlebích. Pohřeb bratra Němecekého bude v pátek 21. března v chlebském kostele ve 13 hodin.

6. Vzadu je vyvěšena nabídka letních rekreací v Chotěboři, Herlíkovicích a v Bělči pro rodiny, děti i mládež; Kurz pro pracovníky s dětmi a nový leták: Misijní info.

7. Nabízíme nové číslo ČB. V kanceláři si můžete vyžádat potvrzení o daru církvi pro daňové přiznání.

8. Prosíme, abyste svou štědrostí pamatovali na dlouhodobé sbírky:

Školné pro Tomala, chlapce v Bangladéši – v adopci na dálku mu posíláme každý měsíc 650Kč. A podpora diakonického projektu v Etiopii pro vdovy samoživitelky. Výtěžek pomůže při hledání pracovních příležitostí. Příspěvky můžete dávat do košíčku vzadu.

9. Dnešní sbírka je určena na dílo Páně v našem sboru. Sbírku vykoná: