Vysílání – pozvání

Milí přátelé,

můžete poslouchat i připojit se k:

1. Vysílání modlitby Páně („Otče náš“) z městského rozhlasu v Nymburce. Místní faráři se spojili a požádali Městský úřad o tuto možnost. Poslouchejte městský rozhlas zítra, ve středu 25. března ve 12:00.

2. Přímému přenosu bohoslužeb na 5. postní neděli, 29. března. Na ČT 2 budou přenášeny bohoslužby, které povede náš synodní senior Daniel Ženatý. Začátek je v 10:00.