Modlitba

Připojme se k těm,

kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie,

za všechny nemocné a jejich ošetřovatele,

za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí,

za překonání strachu,

za pomoc pro všechny zasažené

za odpuštění hříchů i usmíření Boha,

za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají,

abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky.

Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme.

Modlitba:

Hospodine, Pane náš, často se cítíme ztraceni, nevíme kudy dál, nevíme, kudy k tobě, nevíme, jak správně žít, neslyšíme tvůj hlas, až se nám někdy zdá, jako bys ani nebyl, jako kdyby nic nemělo smysl. Ale ty nás nikdy neopouštíš. A nikdy nemlčíš. Proto tě prosíme, Pane, dávej se nám poznat, dodávej nám sílu žít ve světě a životem svědčit o tvém dobru, o tvém pokoji a o tvé lásce, kterou jsme mohli poznat v Kristu. Amen.