Zrušení bohoslužeb

Milí bratři a sestry, přátelé,

podle usnesení vlády i nás se týká, že musíme zrušit bohoslužby. Také to znamená, že ohlášené výroční sborové shromáždění se ruší a bude muset být v budoucnu svoláno znovu. Rovněž ostatní shromáždění v týdnu musíme odvolat. Prosím, abyste to příležitostně sdělovali zvláště členům sboru, kteří neužívají internet.

Na těchto sborových stránkách najdete bohoslužby v písemné podobě. Zvu vás k nim, alespoň takto na dálku. Fara je (doufejme trvale) přístupná.

Posilujme se navzájem ve víře a naději, kterou máme v Pánu Ježíši Kristu!

vaše farářka