Ohlášky – 23. února 2020

Oznámení:

1. Příští neděle bude již první postní. Proto budeme slavit svatou večeři Páně. Srdečně zveme k bohoslužbám 8:30 do Hořátve nebo do Nymburka v obvyklou dobu.

2. Během týdne se konají tato shromáždění:

V pondělí v 16:30 se sejdou rodiče s nejmenšími dětmi.

Ve středu zveme k biblické hodině na nymburskou faru. Začátek je v 19 hodin.

Ve čtvrtek bude biblická hodina v Hořátvi od 18:00.

V pátek se děti nesejdou, protože jsou jarní prázdniny. Mládež schůzku mít bude.

V neděli 1. března se opět sejde střední generace od 19 hodin na faře.

4. Na zadních stolech je pro vás připraven církevní tisk. Zvláště doporučujeme nová čísla ČB a KJ.

5. Staršovstvo svolává výroční sborové shromáždění na neděli 15. března po bohoslužbách. Na programu bude volba nových presbyterů. Kandidátka je již dnes k dispozici vzadu na stole. Rovněž seznam členů s hlasovacím právem k vaší kontrole. Dále bude třeba schválit zprávy o životě a stavu sboru za rok 2019. Nakonec bude otevřen rozhovor a budeme hlasovat o tom, jestli místo prodané fary v Hořátvi máme stavět novou sborovou budovu.

6. K dispozici jsou letáky Synodní rady: Léto s ČCE. Můžete se přihlásit na letní tábor J.A.Komenského do Bělče nad Orlicí. Další informace jsou na faře.

7. Dnes na varhany hraje Jan Roskovec. Nedělní školu učí Martina Votavová. Službu má Jana Janů Jeřábková.

8. Dnešní chrámová sbírka bude věnována na dílo Páně v našem sboru.