Ohlášky – 9. února 2020

Oznámení:

1. Srdečně zveme k pravidelným bohoslužbám příští neděli do Hořátve nebo do Nymburka v obvyklou dobu.

2. Během týdne se konají tato shromáždění:

Ve čtvrtek biblická hodina v Hořátvi od 18:00.

V pátek se sejdou k vyučování děti od 14:30. Mládež má schůzku v 18 hodin.

3. Oznamujeme smutnou zprávu, že zemřela členka sboru, sestra Jaroslava Plačková. Rozloučíme se s ní v našem kostele v pondělí ve 14:00. Pro zarmoucenou rodinu vyprošujeme Boží potěšení a naději ve vzkříšeném Kristu.

4. Hlavní zprávy z úterní schůze staršovstva:

– Staršovstvo svolává výroční sborové shromáždění na neděli 15. března po bohoslužbách. Na programu bude volba nových presbyterů. Kandidátka je již dnes k dispozici vzadu na stole. Rovněž seznam členů s hlasovacím právem k vaší kontrole. Dále bude třeba schválit zprávy o životě a stavu sboru za rok 2019. Nakonec bude otevřen rozhovor a budeme hlasovat o tom, jestli místo prodané fary v Hořátvi máme stavět novou sborovou budovu.

– Až po volbě nového staršovstva rozhodneme o výběru nového studenta v programu „adopce na dálku.“

– S výpomocí mikroprojektu, který podal br. Groll, se nám podařilo koupit přenosné klávesy, které budou sloužit při vyučování dětí nebo při doprovázení v kostele.

– Na sbor se obrátila probační a mediační služba, jestli by v našem areálu mohli vykonat náhradní trest obecně prospěšných prací dva lidé. Po dobrých zkušenostech z dřívějška staršovstvo souhlasí. Kontrolu na pracovníky bude mít s. farářka.

5. Vzadu na stole si můžete rozebrat církevní tisk a letáky nazvané: „5% a hlavu vzhůru!“

6. Kdo potřebuje potvrzení o daru církvi pro své daňové přiznání, může si je vyzvednout na faře.

7. Dnes na varhany hraje Jan Roskovec. Nedělní školu učí Tereza Cimrmannová. Službu má Tomáš Groll.

8. Dnešní chrámová sbírka bude věnována na dílo Páně v našem sboru.