Ohlášky – 2. února 2020

Oznámení:

1. Srdečně zveme k pravidelným bohoslužbám příští neděli do Hořátve nebo do Nymburka v obvyklou dobu.

2. Dnes večer zveme střední generaci k prvnímu setkání na faře. Program o apokalyptické literatuře bude mít připravený br. Jan Roskovec. Začátek je v 19 hodin.

3. Během týdne se konají tato shromáždění:

V úterý staršovstvo od 19 hodin.

Ve čtvrtek biblická hodina v Hořátvi od 18:00.

V pátek se sejdou k vyučování děti od 14:30. Mládež má schůzku v 18 hodin.

4. Oznamujeme, že po pěti letech náš sbor ukončil podporu Tomala Biswase v Bangladéši. Každý měsíc jsme díky vašim darům mohli posílat 650 Kč, které stačily na Tomalovu školu, lékařskou péči, oblečení i jídlo. Tomal ukončil tamní „malou maturitou“ a nyní ještě dva roky bude pokračovat na škole blízko svého bydliště. Přeje si stát se učitelem. Nová škola již není propojena s naším programem pomoci. Tomal však ve svých 20 letech potřebuje být nablízku svým negramotným rodičům. Vysvětlující dopis z Adry, která podporu prostředkuje, je na nástěnce za postranním stolem. Rádi bychom, aby náš sbor v budoucnu opět – již po třetí – podporoval nějaké dítě v jeho studiu. Budeme vás informovat a prosit opět o pomoc.

5. Vzadu na stole si můžete rozebrat církevní tisk a letáky nazvané: „5% a hlavu vzhůru!“

6. Kdo potřebuje potvrzení o daru církvi pro své daňové přiznání, může si je vyzvednout na faře.

7. Dnes na varhany hraje Jan Roskovec. Nedělní školu učí Alžběta Hájková. Službu má Ester Šárovcová. Prosíme, abyste se zapsali na další nedělní služby. Děkujeme.

8. Dnešní chrámová sbírka bude věnována na dílo Páně v našem sboru.