Ohlášky – 26. ledna 2020

Oznámení:

1. Děkujeme bratru faráři Pešoutovi s Lysé n. L. za dnešní službu Slova. Naše s. farářka dnes slouží v lyském sboru.

2. Srdečně zveme k pravidelným bohoslužbám příští neděli do Hořátve nebo do Nymburka v obvyklou dobu.

3. Během týdne se konají tato shromáždění:

V pondělí setkání rodičů s nejmenšími dětmi na faře, od 16:30.

Ve čtvrtek biblická hodina v Hořátvi od 18:00.

V pátek se děti kvůli pololetním prázdninám nesejdou. Mládež však svou schůzku bude mít v 18 hodin.

Po celý týden probíhá v Praze farářský kurz. S. farářka se účastní pouze ve středu. Proto nebude na faře.

4. Děkujeme za vaši obětavost při sbírkách minulou neděli. Na křesťanskou službu jsme vybrali 2.590 Kč a při ekumenických bohoslužbách na uprchlický tábor na ostrově Lesbos 3.864 Kč.

6. Vzadu na stole si můžete rozebrat nová čísla ČB i KJ a letáky nazvané: „5% a hlavu vzhůru!“ Prosíme, aby se zapsali presbyteři na další nedělní služby i dobrovolníci na úklid kostela.

7. Dnes na varhany hraje Jan Roskovec. Nedělní školu učí Veronika Grollová. Službu má Ester Šárovcová.

8. Ohlašujeme, že byla ukončena dlouhodobá sbírka na Tomala Biswase, který uzavřel studia na škole v Bangladéši, kde jsme jej mohli podporovat. Děkujeme vám za podporu!

9. Dnešní chrámová sbírka bude věnována na dílo Páně v našem sboru.