Ohlášky – 19. ledna 2020

Oznámení:

1. Dnes odpoledne zveme k ekumenickým bohoslužbám, které se jako každoročně budou konat v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů. Začátek je v 17 hodin v našem kostele. Kázat bude br. Petr Plaňanský, pastor Křesťanského společenství. Po bohoslužbám zveme k besedě v sále a prosíme vás o pomoc s pohoštěním

2. Srdečně zveme k pravidelným bohoslužbám příští neděli do Hořátve nebo do Nymburka. V Nymburce poslouží br. farář Lukáš Pešout z Lysé n. L. Naše s. farářka bude sloužit v Lysé.

3. Během týdne se obvyklá shromáždění konat nebudou, protože s. farářka si bere dovolenou.

4. V pátek jsme se v našem kostele rozloučili se sestrou Věrou Chládkovou z Kerska. Sestra Chládková bývala presbyterkou za Hořátev a velmi vděčně vzpomínáme na její službu i přátelství. Děkujeme rodině za finanční dar sboru.

5. Oznamujeme smutnou zprávu, že včera v noci ve věku 87 let zemřel profesor Evangelické teologické fakulty, Petr Pokorný. Profesor Pokorný byl novozákoník světového věhlasu a zároveň věrný kazatel slova Božího, který sloužil v naší církvi, kdykoli byl požádán. Jeho biblické komentáře a novozákonní studie jsou velikým obohacením nejen české teologie. Jsme Pánu Bohu vděčni za tohoto jeho služebníka. Rozloučení se bude konat v sobotu ve vinohradském kostele.

6. Vzadu na stole si můžete rozebrat nová čísla ČB i KJ a letáky nazvané: „5% a hlavu vzhůru!“ Prosíme, aby se zapsali presbyteři na další nedělní služby i dobrovolníci na úklid kostela.

7. Dnes na varhany hraje Jan Roskovec. Nedělní školu učí Irena Opočenská. Službu má .

8. Ohlašujeme, že byla ukončena dlouhodobá sbírka na Tomala Biswase, který uzavřel studia na škole, kde jsme jej mohli podporovat. Děkujeme vám za podporu!

9. Chrámovou sbírku dnes vykonáme na Křesťanskou službu, která slouží jako finanční zdroj pro celocírkevní Fond křesťanské služby. Z něho je poskytována výpomoc zaměstnancům církve při nenadálých událostech nebo kazatelům příspěvek při odchodu do důchodu. Prosíme o vaši obětavost.