Ohlášky – 12. ledna 2020

Oznámení:

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve nebo do Nymburka v pravidelném čase.

2. Ohlašujeme ekumenické bohoslužby, které se jako každoročně budou konat v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů v neděli 19. ledna od 17 hodin v našem kostele. Kázat bude br. Petr Plaňanský, pastor Křesťanského společenství. Po bohoslužbám zveme k besedě v sále a prosíme vás o pomoc s pohoštěním, které prosíme nahlaste s. Janů nebo s. farářce. Prosíme také, jestli byste pečivo mohli přinést nejpozději v neděli na bohoslužby, aby sestry stihly pohoštění nachystat. Děkujeme vám.

3. V příštím týdnu zveme k těmto shromážděním:

Ve středu odpoledne se sejdou senioři. Začátek je ve 14:30 v domečku.

Rovněž ve středu se na katolické faře koná ekumenická biblická hodina. Začátek je v 18.00. Program bude mít Jiří Miklóš, kazatel Nové naděje. Nazval jej: „Duchovní život“, zamyšlení nad listem Římanům,

Ve čtvrtek bude biblická hodina v Hořátvi od 18 hodin.

V pátek mají vyučování děti ve 14:30 a mládež se sejde v 18:00.

4. Vzadu na stole si můžete rozebrat církevní tisk a letáky nazvané: „5% a hlavu vzhůru!“

5. Prosíme, aby se zapsali dobrovolníci na úklid kostela, domečku a úklid kolem plotu na zahradě. Služby je možné si rozdělit. V době, kdy nemáme stálého kostelníka, je potřeba, abychom se střídali. Také učitele NŠ prosíme o to, aby si rozebrali neobsazené termíny.

6. Od našeho adoptivního studenta z Bangladéše, Tomala Biswase, jsme dostali dopis a také od Adry jeho školní výsledky. Tomalovi je dnes 20 let a ukončuje střední školu. K porozumění životu v jeho zemi doporučujeme video na You tube pod názvem BANGLAKIDS. Dopis i fotky jsou vzadu na postranním stole a nástěnce. Nezapomínejme na jeho školné, které mu každý měsíc posíláme prostřednictvím Adry (600 Kč).

7. Dnes na varhany hraje Regina Váchová. Nedělní školu učí Tereza Cimrmannová. Službu má Jana Janů Jeřábková.

8. Po rozhodnutí MSS z minulé neděle rozhodl i seniorátní výbor Poděbradského seniorátu o tom, že můžeme prodat faru v Hořátvi.

9. Chrámová sbírka při vycházení bude věnována na Tříkrálovou sbírku.