Ohlášky – 29.12.2019

Oznámení:

1. Srdečně zveme k bohoslužbám po Novém roce – v neděli 5. ledna 2020. Po bohoslužbách se bude konat krátké mimořádné sborové shromáždění zde v kostele. Prosíme hlasovné členy sboru, aby s tím počítali a přišli schválit kupní smlouvu hořátevské fary.

2. Na Silvestra, v úterý, zveme ke sborové besedě na faru od 17 hodin. Rádi bychom připravili také malé pohoštění. Přihlaste se s. farářce, kdo chcete něčím přispět.

3. Vzadu na stole si můžete rozebrat letáky nazvané: „5% a hlavu vzhůru!“ Týkají se příspěvků členů církve a synodní rada jimi apeluje na odpovědnost, kterou máme převzít za financování církve po odluce od státu. – Celý dopis je k dispozici na nástěnce u vchodu.

4. Vyzvedněte si také církevní tisk za dobrovolný příspěvek a také ještě několik Evangelických kalendářů 2020 a pobožnosti Na každý den 2020.

5. Děkujeme vám, kteří jste uklízeli kostel a domeček před svátky a prosíme, aby se na další služby opět někdo z vás zapsal.

6. Dnes na varhany hraje Jan Roskovec. Službu má Ester Šárovcová.

7. Chrámová sbírka při vycházení bude věnována na dílo Páně v našem sboru.