Ohlášky – 26.12.2019

Oznámení:

1. Děkujeme bratru Roskovcovi za dnešní službu Slova.

2. Ve vánočním týdnu se shromáždění nekonají. Až v neděli 29. prosince v Hořátvi i v Nymburce v pravidelnou dobu.

3. Na Silvestra jste zváni k besedě na faře. Začátek je v 17 hodin. Součástí bude malé pohoštění.

4. Ohlašujeme, že v neděli 5. ledna se bude hned po bohoslužbách konat mimořádné sborové shromáždění s hlavním bodem programu: odsouhlasení prodeje hořátevské fary. Shromáždění bude krátké, proto se bude konat v kostele a ne v sále. Vzadu na stole je k vaší kontrole listina členů sboru s volebním právem. Prosíme, dnes se ještě do ní nepodepisujte.

5. K dispozici je církevní tisk za dobrovolný příspěvek a také ještě několik Evangelických kalendářů 2020 a pobožnosti Na každý den 2020 po 140 Kč.

6. Vzadu na stole si můžete rozebrat letáky nazvané: „5% a hlavu vzhůru!“ Týkají se příspěvků členů církve a synodní rada jimi apeluje na odpovědnost, kterou máme převzít za financování církve po odluce od státu. – Celý dopis je k dispozici na nástěnce u vchodu.

7. Dnes na varhany hraje Jaroslav Wagner. Službu má Ester Šárovcová.

8. Dnešní chrámová sbírka při vycházení bude věnována na dílo Páně v našem sboru. Děkujeme za vaše dary na sbírku včerejší. Pro bohoslovce a vikariát jsme shromáždili 5 740 Kč.