Ohlášky – 22.12.2019

Oznámení:

1. Děkujeme dětem, mládeži i všem ostatním za celý program, který dnes připravili. Vítáme u nás také hosty a děti ze sousedního dětského domova. Pro všechny děti jsme připravili nadílku, kterou rozdáme během poslední písně.

2. Srdečně zveme ke svátečním bohoslužbám, které se budou konat na Boží hod vánoční v Hořátvi v kostele v 8:30 a zde v Nymburce v 10:00. Na 2. svátek vánoční, 26.12. se bohoslužby konají jen v Nymburce od 10:00. Poslouží nám při nich br. dr. Jan Roskovec.

3. V následujícím týdnu se obvyklá shromáždění nekonají.

4. Ohlašujeme, že v neděli 5. ledna se bude hned po bohoslužbách konat mimořádné sborové shromáždění s hlavním bodem programu: odsouhlasení prodeje hořátevské fary. Shromáždění bude krátké, proto se bude konat v kostele a ne v sále. Vzadu na stole je k vaší kontrole listina členů sboru s volebním právem.

5. K dispozici je církevní tisk za dobrovolný příspěvek; v Českém Bratru je vloženo CD jako vánoční dárek. Nabízíme Evangelické kalendáře 2020 a pobožnosti Na každý den 2020 po 140 Kč.

6. S blížícím se koncem roku je také třeba zaplatit salár. Prosíme členy sboru, aby na to nezapomněli a děkujeme za vaši obětavost.

7. Dnes na varhany hraje Regina Váchová. Službu má Jana Janů Jeřábková.

8. Dnešní chrámová sbírka při vycházení bude věnována na potřeby sboru. Děkujeme.

9. Jménem staršovstva vám přeji požehnané vánoce!