Ohlášky -2. adventní neděle

Oznámení:

1. Dnes v 16 hodin se zde v kostele koná koncert nymburského pěveckého sboru Hlahol. Vstupné je dobrovolné.

2. Za týden, třetí neděli adventní, zveme k pravidelným bohoslužbám pouze do Nymburka. Budou tu na návštěvě bratři a sestry z partnerského sboru v Kelsterbachu. Kázání bude česky – ale bude to překlad z kázání br. faráře Joachima Bundschuha. Bude společně vysluhována svatá večeře Páně. Navečer, od 17 hodin, se koná adventní pobožnost v toleranční modlitebně v Hořátvi.

3. V následujícím týdnu zveme k těmto shromážděním:

V pondělí zkouška zpěvu, od 17 hodin.

V pátek ve 14:30 se sejdou děti k nácviku na vánoční slavnost.

Mládež má schůzku od 18 hodin.

V sobotu zveme na večeři ve sborovém sále a k tlumočenému rozhovoru s německými partnery. Začátek je v 17 hodin. Kdo by mohl něco přinést, ať se přihlásí s. Janů-Jeřábkové. Vzadu je listina, kam se zapište, kdo na večeři přijdete. Od 19:00 bude v našem kostele koncert pro trubku a varhany. Také srdečně zveme. Vstupné je dobrovolné.

4. Vzadu na stole jsou nová čísla ČB a KJ. Kdo ještě nemáte Adventního Posla, vyzvedněte si jej. Nabízíme Evangelické kalendáře 2020 a pobožnosti Na každý den 2020 po 140 Kč.

5. S blížícím se koncem roku je také třeba zaplatit salár. Prosíme členy sboru, aby na to nezapomněli a děkujeme za vaši obětavost.

6. Budeme rádi, když přispějete na vánoční nadílku pro děti. Vánoční slavnost se koná 4. adventní neděli. Listina darů je vzadu na stole. Připravujeme 60 balíčků. Zvány jsou opět i děti z dětského domova. Je možné složit dar hotově nebo na účet sboru pod VS 22. Děkujeme.

7. Dnes na varhany hraje Jan Roskovec. Nedělní školu učí Veronika Grollová. Službu má Jana Kinclová.

8. Dnešní chrámová sbírka při vycházení bude věnována na Evangelickou diakonii Střední Čechy, tedy i na Libici v našem seniorátu.