Ohlášky – druhá neděle postní

Čtení: Dt 16,1–8

Kázání: Mk 14,1–25

Písně: 638; 318; 466; 635

Účast:

Sbírka:

Oznámení

1. Bohoslužby příští neděli se konají v obvyklou dobu v Hořátvi i Nymburce.

2. V týdnu zveme k těmto setkáním:

V úterý od 18 hodin bude biblická hodina pro dospělé na faře. Začátek je v 18hodin. Spolu čteme a v rozhovoru se snažíme porozumět pašijním evangelijním oddílům.

Potom od 19 hodin se koná schůze staršovstva.

Děti mají tento týden jarní prázdniny, proto se nesejdou. Mládež se domluví mezi sebou.

3. Vzadu na stole je seznam členů sboru s hlasovacím právem. Prosíme, podívejte se do něj a případné nedostatky oznamte některému presbyterovi nebo s. farářce. Připomínáme, že tento seznam je zveřejněn vždy tři neděle před výročním sborovým shromážděním a staršovstvo má povinnost každoročně jej aktualizovat. VSS se koná v neděli 15. března. Prosíme, počítejte s tím a zúčastněte se.

4. Náš seniorát organizuje zájezd do Žitavy a Ochranova, německého Herrenhutu, kde byla založena Obnovená Jednota bratrská. Zájezd má pod patronátem br. Miloš Štorek z Velimi. Ještě je možné se přihlásit. Informujte se u s. farářky.

Také se je vyvěšena nabídka letních rekreací v Chotěboři.

5. V Křesťanském společenství Nymburk se i letos pořádá Lego-projekt pro děti. Lego město se bude stavět od 11. do 13. března. Informace o přihláškách jsou u s. farářky.

6. Prosíme učitelky NŠ, aby se napsaly na služby v březnu.

7. V kanceláři si můžete vyžádat potvrzení o daru církvi pro daňové přiznání.

8. Dnešní sbírka je určena na dílo Páně v našem sboru. Sbírku vykoná: