Ohlášky – 17. listopadu 2019

Oznámení:

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve nebo do Nymburka.

2. V následujícím týdnu zveme k těmto shromážděním:

V úterý se na faře sejdou zpěváci k nácviku písně na vánoce. Zkouška je od 17:00.

Ve středu od 18:00 se koná na naší faře ekumenická biblická hodina. Program na téma „Dámy v nesnázích“ tentokrát připraví kazatel KS, Petr Plaňanský.

Schůzka seniorů se překládá na další středu, 27. listopadu.

Ve čtvrtek bude biblická hodina v Hořátvi od 18 hodin.

V pátek mají vyučování děti, a to ve 14:30.

Mládež má schůzku také v pátek od 18:00.

3. Děkujeme brigádníkům, kteří včera uklízeli listí a spravovali, co bylo ve sboru potřeba. Děkujeme také za pomoc při službách a prosíme, abyste se zapsali na úklid i vyučování NŠ pro příští neděle.

4. Je tu předvánoční nabídka Evangelických kalendářů 2020 a pobožností Na každý den 2020 po 140 Kč. Dnes naposledy si můžete objednat dárky z Diakonie Rolnička, nebo kalendář evangelických kostelů. Zapište se na listinu, která je na stole vzadu.

5. Doporučujeme nový výtisk KJ, s přílohou k 17. listopadu a také je k dispozici ČB.

6. Dnes na varhany hraje Lia Venerová. Nedělní školu učí Irena Opočenská. Službu má Jana Janů Jeřábková.

7. Chrámová sbírka při vycházení bude věnována na dílo Páně v našem sboru.