Ohlášky – 3. listopadu 2019

Oznámení:

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve nebo do Nymburka.

2. Oznamujeme, že svolané mimořádné sborové shromáždění, které se mělo konat dnes, jsme museli odvolat, protože kupci hořátevské fary se nečekaně rozhodli faru nekoupit a rezervační smlouva byla tedy zrušena. Fara je realitní kanceláří nabízena dalším zájemcům.

3. V následujícím týdnu zveme k těmto shromážděním:

V úterý se sejdou na faře zpěváci k nácviku písně na vánoce. Zkouška je od 17:00. Od 19:00 se koná schůze staršovstva.

Ve čtvrtek bude biblická hodina v Hořátvi od 18 hodin.

V pátek mají vyučování děti, a to ve 14:30.

Mládež má schůzku také v pátek od 18:00.

V sobotu 9. listopadu prosíme o pomoc při brigádě. V týdnu budou z bezpečnostních důvodů pokáceny 4 smrky u fary. Bude třeba uklidit velké množství dřeva a jako každoročně hrabat a odvážet listí. Druhá brigáda bude opět v sobotu 16. listopadu.

Rovněž příští sobotu se v Lysé koná konvent Poděbradského seniorátu. Náš sbor zastupuje s. farářka a br. Groll.

4. Vzadu na stole si vyberte církevní časopisy. Děkujeme za pomoc při službách a prosíme, abyste se zapsali na úklid i vyučování NŠ pro příští neděle.

Již je tu předvánoční nabídka Evangelických kalendářů a pobožností Na každý den 2020. Vyberte si a objednejte včas na připravených seznamech také výrobky Diakonie Rolnička, čímž toto zařízení podpoříte.

5. Na nástěnce je pozvánka na Sympozium ke 100. výročí Evangelické teologické fakulty. Také jsme zváni k ordinaci nových tří farářů a jednoho výpomocného kazatele naší církve. Bohoslužby budou u Martina ve zdi dnes od 15:00

6. Dnes na varhany hraje Jaroslav Wagner. Nedělní školu učí Martina Votavová. Službu má Ester Šárovcová.

7. Chrámová sbírka při vycházení bude věnována na dílo Páně v našem sboru. Prosím, nezapomínejte na dlouhodobou sbírku na školné pro Tomala Biswase v Bangladéši.