Ohlášky – 27. října 2019

Oznámení:

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve nebo do Nymburka. Připomeneme si Den reformace a jako každoročně při té příležitosti budeme slavit sv. Večeři Páně.

2. Oznamujeme, že svolané mimořádné sborové shromáždění, které se mělo konat příští neděli 3. listopadu musíme odvolat. Konat se nebude, protože kupci hořátevské fary se nečekaně rozhodli faru nekoupit a rezervační smlouva byla tedy zrušena. Fara bude realitní kanceláří nabízena dalším zájemcům.

3. V následujícím týdnu zveme k těmto shromážděním:

V pondělí – ve státní svátek – zveme rodiče s nejmenšími dětmi na faru v 16:30.

V úterý se poprvé sejdou na faře zpěváci k nácviku písně na vánoce. Zkouška je od 17:00.

V pátek mají vyučování děti, a to ve 14:30.

Mládež má schůzku také v pátek od 18:00 a sejde se v presbyterně s mládežníky dalších nymburských církví.

V sobotu 2. listopadu jsme zváni do Velenic na koncert. Plakátek je ve skříňce na ulici.

4. Vzadu na stole si vyberte církevní časopisy. Najdete tam také sběrací listiny a kasičky na dlouhodobé sbírky. Děkujeme za pomoc při službách a prosíme, abyste se zapsali na úklid i vyučování NŠ pro příští neděle.

Již je tu předvánoční nabídka: kalendáře evangelických kostelů a výrobků Diakonie Rolnička. Objednejte si včas na připravených seznamech.

5. Obnovili jsme sešit, kam můžete zapisovat své návrhy modlitebních přímluv. Také zveme k modlitební chvíli před bohoslužbami, která se každou neděli koná ve farní kanceláři v 9:45.

6. Na faře již byla nasazena repasovaná okna s dvojskly a nátěry. Celá oprava stála 218 tis Kč. Děkujeme za vaši finanční pomoc. Vybralo se 31 520 Kč. V rozpočtu jsme měli připraveno 160 tis Kč. Zbytek musíme zaplatit z rezerv.

6. Dnes na varhany hraje Jan Roskovec. Nedělní školu učí Veronika Grollová. Službu má Jana Kinclová.

7. Chrámová sbírka při vycházení je dnes celocírkevní na Jubilejní toleranční dar, z něhož se sborům poskytují půjčky na opravy budov. I my jsme takovou půjčku předloni dostali. Prosíme o obětavost. Děkujeme.

8. A naposledy ještě pozvání z Ekumenické rady církví: U příležitosti zítřejšího státního svátku vzniku Československé republiky se koná modlitba za domov. Jsme zváni, abychom se spojili v duchu biblického verše: Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. (G 5,13) Společně s dalšími církvemi v naší zemi můžeme děkovat za 30 let svobody po pádu komunistické totality. Povstaňte, prosím a pomodleme se modlitbu za domov:

Všemohoucí Bože,

děkujeme za to, že tvůj Syn, náš Pán Ježíš Kristus,

nám ukázal skutečnou svobodu Božích dětí.

Prosíme tě společně za náš domov a za naši zemi:

Ať kráčíme po cestě evangelia,

společně se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno

i se všemi lidmi dobré vůle.

Chceme být posly dobré zprávy

a hlasateli lásky a pravdy, která má svůj původ v tobě.

V této lásce a pravdě ať sloužíme jedni druhým,

abychom přiblížili příchod tvého království.

Prosíme o to, skrze Krista, našeho Pána.

(pokračuje přímluvná modlitba.)