Ohlášky – 20. října 2019

Oznámení:

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve nebo do Nymburka.

2. V následujícím týdnu zveme k těmto shromážděním:

Ve středu se koná sborová biblická hodina na naší faře. Začátek je ve 20 hodin.

Ve čtvrtek bude biblická hodina v Hořátvi od 18:00.

V pátek mají vyučování děti, a to ve 14:30.

Mládež má schůzku také v pátek od 18:00.

3. Znovu ohlašujeme, že na neděli 3. listopadu svoláváme mimořádné sborové shromáždění, při němž bude přečtena kupní smlouva pro hořátevskou faru. Sborové shromáždění ji má schválit. Také budeme informovat o připravované stavbě malého sborového domu na zbytku zahrady v Hořátvi, kterou chceme postavit za utržené peníze. Prosíme členy s hlasovacím právem, aby se zúčastnili. Listina ke kontrole je vystavena vzadu na stole.

4. Vzadu na stole si vyberte církevní časopisy. Najdete tam také sběrací listiny a kasičky na dlouhodobé sbírky. Děkujeme za pomoc při službách a prosíme, abyste se zapsali na úklid i vyučování NŠ pro příští neděle.

Již je tu předvánoční nabídka: kalendáře evangelických kostelů a výrobků Diakonie Rolnička. Také si můžete objednat vycházející publikaci Církev v proměnách času III.

5. Obnovili jsme sešit, kam můžete zapisovat své návrhy modlitebních přímluv. Také zveme k modlitební chvíli před bohoslužbami, která se každou neděli koná ve farní kanceláři v 9:45.

6. Dnes na varhany hraje Regina Váchová. Nedělní školu učí Tereza Cimrmannová. Službu má Ester Šárovcová

7. Chrámová sbírka při vycházení bude věnována na dílo Páně v našem sboru.