Ohlášky – 13. října 2019

Oznámení:

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve nebo do Nymburka.

2. V následujícím týdnu zveme k těmto shromážděním:

Ve středu bude schůzka seniorů v domečku od 14:30. Večer (ve středu) se koná druhá ekumenická biblická hodina na naší faře. Začátek je v 18 hodin a tentokrát bude mít program katolický br. farář Jaroslav Krajl na téma: „Proč se dobrým lidem stávají zlé věci“.

Ve čtvrtek bude biblická hodina v Hořátvi od 18:00.

V pátek mají vyučování děti, a to ve 14:30.

Mládež má schůzku také v pátek od 18:00.

3. Ode dneška budeme ohlašovat a prosíme, abyste na to pamatovali, že na neděli 3. listopadu svoláváme mimořádné sborové shromáždění, při němž bude přečtena kupní smlouva pro hořátevskou faru. Sborové shromáždění ji má schválit. Také budeme informovat o připravované stavbě malého sborového domu na zbytku zahrady v Hořátvi, kterou chceme postavit za utržené peníze.

4. Vzadu na stole si prohlédněte a vyberte církevní časopisy. Najdete tam také sběrací listiny a kasičky na dlouhodobé sbírky, sešit, kam můžete zapisovat své návrhy modlitebních přímluv a také se zapsat na služby. Děkujeme za vaši pomoc. Pro děti je tam na letáčku nabídka stát se členem Royal Rangers, křesťanské skautské organizace v Nymburce.

5. Při vchodu do kostela najdete knížky, které si můžete za drobný příspěvek nebo zdarma rozebrat.

6. Dnes na varhany hraje Jan Roskovec. Nedělní školu učí Alžběta Hájková. Službu má Jana Janů Jeřábková.

7. Chrámová sbírka při vycházení bude věnována na dílo Páně v našem sboru.