Ohlášky – 29. září 2019

Oznámení:

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli, 6. října, do Hořátve nebo do Nymburka. Budeme slavit Díkčinění za úrodu, sv. večeři Páně a bude vykonán křest br. Jakuba Řezáče. Chrámová sbírka bude věnována na sociální a charitativní pomoc.

2. V příštím týdnu se konají tato shromáždění:

V pondělí zveme rodiče s nejmenšími dětmi – podle počasí buď na zahradu nebo na faru. Začátek setkání je v 16:30.

V úterý bude schůze staršovstva od 19:00.

Ve čtvrtek se koná biblická hodina v Hořátvi od 18:00.

V pátek se sejdou děti, a to ve 14:30.

Mládež má schůzku také v pátek od 18:00.

3. V sobotu 12. října se v Kolíně koná presbyterní konference. Zváni jsou nejen presbyteři, ale každý, koho zajímá vybrané téma: „Informace a dezinformace – umíme, můžeme a chceme je odlišovat?“ Plakátek najdete na nástěnce.

4. Vzadu na stole si prohlédněte a vyberte církevní časopisy. Najdete tam také sběrací listiny a kasičky na dlouhodobé sbírky, sešit, kam můžete zapisovat své návrhy modlitebních přímluv a také se zapsat na služby: NŠ, varhany, zvonění, úklid sborového areálu. Děkujeme za vaši pomoc.

5. Při vchodu do kostela najdete knížky, které si můžete za drobný příspěvek nebo zdarma rozebrat.

6. Dnes na varhany hraje Jaroslav Wagner. Nedělní školu učí Martina Votavová. Službu má Jiří Hofman.

7. Chrámová sbírka bude věnována na dílo Páně v našem sboru.