Ohlášky – 22. září 2019

Oznámení:

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve nebo do Nymburka. Za čtrnáct dní, 6. října budeme slavit Díkčinění za úrodu a bude vykonán křest br. Jakuba Řezáče.

2. V příštím týdnu se konají tato shromáždění:

Ve středu zveme na biblickou hodinu pro dospělé. Začátek je ve 20:00. Oznamujeme, že tato sborová biblická hodina se bude konat pravidelně čtvrtou středu v měsíci.

Biblická hodina v Hořátvi se koná každý čtvrtek od 18:00.

V pátek se sejdou děti, a to ve 14:30.

Mládež má schůzku také v pátek od 18:00.

3. Na poslední schůzi staršovstva bylo rozhodnuto, že se vrátíme k návrhům vašich přímluv do přímluvné modlitby. Vzadu na stole je k dispozici sešit, kam ještě do zahájení bohoslužeb můžete své prosby napsat.

4. Evangelický sbor ve spolupráci s Diakonií a obecním úřadem v Libici nad Cidlinou vás srdečně zvou na Slavníkovský den 28. září 2019 od 14.00.

5. A ještě je tu čerstvé pozvání na presbyterní konferenci do Kolína v sobotu 12.října. Bylo vybráno téma „Informace a dezinformace – umíme, můžeme a chceme je odlišovat?“ Plakátek bude teprve poslán a vyvěšen. Na obě akce jste srdečně zváni.

6. Brzy již budou dopravena zpátky opravená farní okna. Kromě údržby fary si od toho slibujeme zateplení a také snížení spotřeby plynu. Děkujeme všem, kteří jste již na opravu přispěli. Celkem se nedostávalo 60 000 Kč. Této částky jsme sbírkou zatím nedosáhli. Proto budeme vděčni za vaši podporu.

7. Jak již bylo hlášeno, kostelnické práce nyní musíme provádět svépomocí. Z toho důvodu prosíme vás, bratři a sestry, abyste pomáhali s úklidem kostela, domečku a zahrady. Vzadu na stole bude listina, kam se můžete zapisovat. Úklid je možné rozdělit mezi víc lidí a uklízet kterýkoli den v týdnu, nejpozději v sobotu. Konkrétní informace získáte na faře.

8. Dnes na varhany hraje Jan Roskovec. Nedělní školu učí Josef Koláčný. Službu má Regina Váchová. Chrámová sbírka bude věnována na dílo Páně v našem sboru.