Ohlášky – 15. září 2019

Oznámení:

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli do Hořátve nebo do Nymburka.

2. V příštím týdnu se konají tato shromáždění:

Ve středu schůzka seniorů v domečku od 14:30.

Také ve středu zveme k první ekumenické biblické hodině. Začátek je v 18 hodin na naší faře. Program je na plakátku na nástěnce. Přijďte; je to dobrá příležitost dostat se do rozhovoru nad Biblí i s křesťany z jiných církví.

V pátek se sejdou děti, a to ve 14:30.

Mládež má schůzku také v pátek od 18:00.

V sobotu se koná v Poděbradech ve sboru Glorietfest – začátek ve 14:00. Pestrý program si prohlédněte na plakátu na nástěnkách.

3. Na poslední schůzi staršovstva bylo rozhodnuto, že se vrátíme k návrhům vašich přímluv do přímluvné modlitby. Vzadu na stole bude vždy k dispozici sešit, kam ještě do zahájení bohoslužeb můžete své prosby napsat.

4. Nabízíme nový časopis ČB a KJ.

5. Evangelický sbor ve spolupráci s Diakonií a obecním úřadem v Libici nad Cidlinou vás srdečně zvou na Slavníkovský den 28. září 2019 od 14.00.

6. Ve sboru skončil dlouholetou kostelnickou práci bratr Jiří Kalina. Patří mu velký dík. Z toho důvodu prosíme nyní vás, členy sboru, abyste pomáhali s úklidem kostela, domečku a zahrady. Vzadu na stole bude listina, kam se můžete zapisovat. Úklid je možné rozdělit mezi víc lidí. Je možné uklízet kterýkoli den v týdnu, nejpozději v sobotu.

7. Dnes na varhany hraje Jan Roskovec. Nedělní školu učí Veronika Grollová. Službu má Jana Kinclová.

8. Chrámová sbírka bude věnována na dílo Páně v našem sboru.