Ohlášky – 30. června 2019

Oznámení:

1. Dnes po bohoslužbách vás srdečně zveme na zahradu. Pro děti připravil Martin Halaška lego, které mohou stavět v sále za kostelem. Dospělí mohou besedovat při kávě a malém pohoštění. Rádi bychom také poblahopřáli bratru kurátorovi k narozeninám.

2. Příští neděli se konají pravidelné bohoslužby v Hořátvi i v Nymburce. Poslouží při nich br. Dr. Jan Roskovec. S. farářka bude na sborovém táboře s dětmi a mládeží v Libštátu. V době nepřítomnosti v případě pohřbu je možné se obrátit na faru do Českého Brodu.

3. V pondělí zveme rodiče s nejmenšími dětmi na zahradu. Jejich program začíná v 16:30.

V úterý od 14 hodin až do večera bude mládež chystat věci na tábor.

Ve středu se koná mimořádná schůze staršovstva – začátek v 19:00.

V době prázdnin pak kromě přípravy ke křtu nebudou obvyklá shromáždění v týdnu.

4. Nabízíme nová čísla KJ a nerozebraná čísla ČB. Je možné přispět na tisk do kasičky.

5. Vzadu jsou pro vás připraveny letáčky s pozváním na sborový pobyt v Herlíkovicích. Tento víkendový pobyt pořádáme první zářijový víkend. Zapisujte se na listině, která je připravena na stole. Srdečně zveme jednotlivce i rodiny!

6. Pro starší děti jsou připraveny letáčky: „Prázdninová výzva – Natoč video o svobodě!“

7. Dnes na varhany hraje Jan Roskovec. Službu má Ester Šárovcová.

8. Dnešní sbírka bude věnována na dílo Páně v našem sboru.