Ohlášky – 23. června 2019

Oznámení:

1. Děkujeme bratru profesorovi, Janu Štefanovi za dnešní službu Slova. S. farářka je dnes v Bošíně.

2. Příští neděli se konají pravidelné bohoslužby v Hořátvi i v Nymburce. Budou to poslední bohoslužby ve školním roce. Proto bude kázání určeno také dětem a budeme společně slavit večeři Páně. Po bohoslužbách bychom chtěli společně strávit nějaký čas na zahradě. Jste srdečně zváni. Příspěvky pečivem k pohoštění budou vítány.

3. V týdnu zveme již jen na čtvrteční biblickou hodinu do Hořátve, od 18:00 a v pátek k setkání mládeže, také od 18:00.

4. Nabízíme nerozebraná čísla KJ a ČB.

5. Vzadu jsou pro vás připraveny letáčky s pozváním na sborový pobyt v Herlíkovicích. Tento víkendový pobyt pořádáme již potřetí první zářijový víkend. Hlaste se na listině, která je připravena na stole. Srdečně zveme jednotlivce i rodiny!

6. Pro starší děti jsou připraveny letáčky: „Prázdninová výzva – Natoč video o svobodě!“

7. Dnes na varhany hraje Jan Roskovec. Nedělní školu učí Veronika Grollová. Službu má Ester Šárovcová.

8. Dnešní sbírka bude věnována na dílo Páně v našem sboru.