Ohlášky – 16. června

Oznámení:

1. Příští neděli se konají pravidelné bohoslužby v Hořátvi i v Nymburce. Zde nám poslouží br. profesor Jan Štefan. S. farářka bude v Bošíně.

2. V týdnu zveme k těmto shromážděním:

Ve čtvrtek zveme do Hořátve na biblickou hodinu, začátek je v 18:00.

V pátek ve 14:30 mají vyučování děti a v 18 hodin se sejde mládež.

3. Na sobotu a příští neděli je tu pozvání pro mládež na seniorátní brigádu a rekreaci v Libici n. C. Začíná se v sobotu v 9 hodin na libické faře. Spojte se se Štěpánem Zajíčkem, který cestu organizuje.

4. Rovněž příští sobotu se v našem kostele koná svatba členů KS. Prosíme, jestli by se našli dobrovolníci, kteří by do pátku posekali trávu kolem kostela.

5. Máme zde prosbu určenou do všech sborů: letos se akutně nedostává pomocníků do kuchyně a hospodářky na provoz letních pobytů v Chotěboři. Je to možnost přivýdělku a především pomoci. Prosíme, buď sami se přihlaste na faře pro další informace, nebo se poptejte mezi známými, kdo by mohl tuto práci dělat. Děkujeme.

6. Nabízíme nová čísla KJ a ČB. Také se již můžete hlásit na zářijový sborový pobyt v Herlíkovicích. Plakát i letáčky jsou k dispozici.

7. Dnes na varhany hraje Lia Venerová. Nedělní školu učí Helena Härtlová. Službu má Ester Šárovcová.

8. Svatodušní chrámová sbírka na Diakonii Českobratrské církve evangelické vynesla 4.0750 Kč. Děkujeme za vaše dary i za dary rodičů konfirmandů pro sbor. Dnešní sbírka bude věnována na dílo Páně v našem sboru.