Ohlášky – 9. června 2019

Webové stránky sboru:www.nymburk.evangnet.cz

Oznámení:

1. Příští neděli se konají pravidelné bohoslužby v Hořátvi v kostele i v Nymburce.

2. Srdečně zveme k zítřejším ekumenickým bohoslužbám. Tedy zítra, na Svatodušní pondělí, tentokrát do chrámu sv. Jiljí. Kázat bude br.f. Jan Kohout z Církve Československé husitské. Při bohoslužbách chceme také společně děkovat Pánu Bohu za 30 let svobody. Začátek je v 18 hodin a po bohoslužbách jsme zváni na faru k pohoštění. Sbírka bude věnována na nymburskou Charitu. Plakát je na nástěnce.

3. Ve čtvrtek zveme do Hořátve na biblickou hodinu, začátek je v 18:00.

V pátek ve 14:30 mají vyučování děti a v 18 hodin se sejde mládež.

4. Mládežníci – i dnes konfirmovaní – jsou zváni na seniorátní brigádu a rekreaci v Libici n.C. Celý pobyt trvá od soboty 22. do neděle 23. června

5. Máme zde prosbu určenou do všech sborů: letos se akutně nedostává pomocníků do kuchyně a hospodářky na provoz letních pobytů v Chotěboři. Je to možnost přivýdělku a především pomoci, aby se tato krásná setkání mohla uskutečnit. Prosíme, buď sami se přihlaste na faře pro další informace, nebo se poptejte mezi známými, kdo by mohl tuto práci dělat. Děkujeme.

6. Nabízíme nová čísla KJ a nerozebraná čísla ČB. Na nástěnce si můžete přečíst usnesení synodu ČCE. Také se již můžete hlásit na zářijový sborový pobyt v Herlíkovicích. Plakát i letáčky jsou k dispozici.

7. Dnes na varhany hraje Jan Roskovec, Regina Váchová a na housle Josef Vácha. Službu má Jiří Hofman.

8. Chrámová sbírka bude věnována na Diakonii Českobratrské církve evangelické. Prosíme o vaši obětavost.