Ohlášky – 2. června 2019

Oznámení:

1. Dnes odpoledne od 17 hodin se koná rozhovor presbyterů s konfirmandy. Tím se uzavře konfirmační cvičení, které trvalo rok a půl a ke konfirmaci na Svatodušní neděli budou připraveni Matěj Císař, Eva Machová, Pavel Roskovec a ke křtu a konfirmaci Věra Šťastná. Ke křtu je rovněž připraven Vladimír Volejník. Prosíme o vaše modlitby pro konfirmandy i křtěnce.

2. Srdečně zveme k bohoslužbám za týden na Svatodušní neděli, při kterých bude konfirmace, křty a vysluhování svaté večeře Páně. Chrámová sbírka bude na Diakonii. Přečtu dopis ze SR:

3. V týdnu zveme k těmto shromážděním:

V pondělí k setkání rodičů s nejmenšími dětmi. Začátek je v 16:30 na zahradě.

V úterý se koná schůze staršovstva, od 19 hodin.

V pátek se ve 14:30 mají vyučování děti a v 18 hodin se sejde mládež.

V pondělí, 10. června, pak se konají svatodušní ekumenické bohoslužby, tentokrát v chrámu sv. Jiljí, od 18 hodin. Na nástěnce je plakát.

4. Dnes je poslední možnost věnovat peníze na Jeronýmovu jednotu pro tento rok. Peníze můžete buď složit zde a zapsat se na listinu, nebo na účet sboru se zprávou, že jde o JJ.

5. Nabízíme nová čísla KJ a nerozebraná čísla ČB. Na nástěnce si můžete přečíst usnesení synodu ČCE. Také se již můžete hlásit na zářijový sborový pobyt v Herlíkovicích. Informace získáte u br. Grolla nebo Hofmana.

6. Dnes na varhany hraje Jan Roskovec. Nedělní školu učí Irena Opočenská. Službu má Jana Kinclová.

Webové stránky sboru: www.nymburk.evangnet.cz