Ohlášky – 26. května 2019

Oznámení:

1. Děkujeme všem, kteří jste v pátek pomohli k tomu, že se další ročník Noci kostelů velmi vydařil. Náš kostel navštívilo 592 lidí. Také v Hořátvi byl program v nově otevřeném kostele.

2. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli v Hořátvi i v Nymburce. Odpoledne od 17 hodin se pak koná rozhovor presbyterů s konfirmandy. Tím se uzavře konfirmační cvičení, které trvalo rok a půl a ke konfirmaci na Svatodušní neděli budou připraveni Matěj Císař, Eva Machová, Pavel Roskovec a ke křtu a konfirmaci Věra Šťastná. Ke křtu bude rovněž připraven Vladimír Volejník. Prosíme o vaše modlitby pro konfirmandy i křtěnce.

3. Ve čtvrtek srdečně zveme k večerní pobožnosti u příležitosti Nanebevstoupení Páně. Koná s v Hořátvi na faře od 18 hodin a rádi vás tam dovezeme. Dejte vědět s. farářce.

V pátek se ve 14:30 opět sejdou děti a v 18 hodin mládež.

4. Tento týden končí dlouhodobá sbírka na Jeronýmovu jednotu. Prosíme, abyste na to pamatovali, že i z vašich darů mohou pak sbory v církvi opravovat své budovy. Peníze můžete buď složit zde a zapsat se na listinu, nebo na účet sboru se zprávou, že jde o JJ.

5. Nabízíme nová čísla KJ a nerozebraná čísla ČB. Na nástěnce si můžete přečíst usnesení synodu ČCE.

6. Dnes na varhany hraje Regina Váchová. Nedělní školu učí Tereza Cimrmannová. Službu má Jana Kinclová. Prosíme učitele NŠ, aby se zapsali na další neděle.

Webové stránky sboru: www.nymburk.evangnet.cz