Ohlášky – 13. ledna 2019

Oznámení:

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli v Hořátvi i v Nymburce v obvyklou dobu.

2. Příští týden již opět zveme k pravidelným setkáním:

Ve středu od 14:30 mají schůzku senioři a od 18 hodin je možné přijít na faru k osobním rozhovorům nad Biblí nebo nad osobními otázkami. Na přesném čase se vždy telefonicky domluvte se s. farářkou.

V pátek od 14:30 mají vyučování děti a od 18 hodin má svou schůzku mládež.

3. Na úterní schůzi staršovstva jsme začali probírat význam a místo jednotlivých částí bohoslužeb. Materiály jsou sborům zaslány z liturgického odboru naší církve. O případných změnách v bohoslužbách bude jednat výroční sborové shromáždění. Kromě obvyklé agendy bylo stanoveno datum slavnostního otevření opravené modlitebny v Hořátvi: neděle 14. dubna.

Příští schůze staršovstva bude mimořádná a koná se 20. ledna od 14:00 v Hořátvi. Tématem této schůze bude fara v Hořátvi, její možný prodej a zajištění nových prostor pro shromažďování kazatelské stanice. Jednání staršovstva bude otevřeno i dalším členům sboru. Kdo by se chtěl zúčastnit, nechť se přihlásí u s. farářky a vyzvedne si přípravné materiály, aby porozuměl návrhům.

4. Ze seniorátního odboru mládeže přišlo pozvání na benefiční ples – Báječný bál. Bude se konat v pražském Kulturním centru Zahrada v pátek 18.1. od 19 hodin. Lístky je možné rezervovat si elektronicky.

5. Na nástěnce u vchodu bude dlouhodobě vyvěšen dopis s prosbou o podporu osiřelých děti po br. faráři Aleši Mosteckém. Zřízený nadační fond COMPATERNITAS zřídil účet, na který je možné posílat dary na stavební spoření pro každé z pěti dětí Mosteckých.

Najdete tam také plakát s pozváním na Den otevřených dveří Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy – 28. ledna.

Nabízíme nové číslo KJ.

6. Děkujeme mládeži, že odstrojila a uklidila vánoční strom.

7. Dnes na varhany hraje Jan Roskovec. NŠ učí Irena Opočenská. Službu má Tomáš Groll.

8. Dnešní chrámová sbírka je určena na dílo Páně v našem sboru.