Ohlášky – 6. ledna 2019

Oznámení:

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli v Hořátvi i v Nymburce v obvyklou dobu.

2. Příští týden již opět zveme k pravidelným setkáním:

V úterý od 19 hodin se koná schůze staršovstva.

Ve středu od 18 hodin je možné přijít na faru k osobním rozhovorům nad Biblí nebo nad osobními otázkami. Čas je možné změnit po domluvě se s. farářkou.

Ve čtvrtek od 18 hodin je biblická hodina v Hořátvi.

V pátek od 14:45 mají vyučování děti a od 18 hodin má svou schůzku mládež.

3. Děkujeme rodinám Obermannových za finanční dary, které věnovaly u příležitosti křtů svých dětí.

4. Vzadu na stole jsou ještě zbývající výtisky pobožností Na každý den v roce 2019 za 140 Kč a jiné časopisy. Také je tam kasička pro příspěvky na studia našeho studenta Tomala Biswase v Bangladéši. Prosíme nepřestávejte pamatovat na tuto dlouhodobou sbírku. Každý měsíc odesíláme 650 Kč.

5. Na nástěnce u vchodu najdete plakát s pozváním na Den otevřených dveří Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy – 28. ledna.

6. Dnes na varhany hraje Jan Roskovec. NŠ učí Tereza Cimrmannová. (Službu má Regina Váchová.)

7. Chrámovou sbírku dnes věnujeme na „tříkrálovou“ sbírku, kterou tu vykonají koledníci.