Ohlášky – 30.12.2018

Oznámení:

1.Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli 6. ledna. Je to první neděle v roce, proto bude slavena sv. večeře Páně.

2. Zítra, 31. prosince, jste zváni na faru k silvestrovské besedě. Začátek je v 17 hodin. Prosíme, kdo chcete přijít, abyste se zapsali na list vzadu na stole – kvůli přípravám, nebo zavolali na faru.

3. V pátek se ještě děti k biblické hodině nesejdou. Mládež se teprve domluví se s. farářkou.

4. V prodeji je ještě jeden Evangelický kalendář 2019 a několik knížek s pobožnostmi Na každý den v roce 2019. Jeden výtisk stojí 140 Kč.

5. Na nástěnce u vchodu najdete plakát s pozváním na Den otevřených dveří Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

6. Dnes na varhany hraje Jan Roskovec. NŠ učí Amálka Jeřábková.

7. Při celocírkevní sbírce pro bohoslovce a vikariát na Boží hod vánoční bylo shromážděno 4.020 Kč. Za vaše dary děkujeme.

8. Chrámová sbírka dnes bude na dílo Páně v našem sboru. Vykoná: Jana Janů Jeřábková.