Ohlášky – 14. 10. 2018

Oznámení:

1. Po dnešních bohoslužbách se zde v kostele bude konat mimořádné sborové shromáždění, při němž mají být zvoleni noví presbyteři na doplnění členů stávajícího staršovstva. Prosíme členy s hlasovacím právem, aby zůstali v kostele a neodcházeli.

2. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli, v Hořátvi i v Nymburce.

3. Dnes odpoledne jsme zváni na instalaci nového faráře Pavla Juna do Peček. Začátek je ve 14 hodin.

3. Ve středu se mimořádně nekoná schůzka seniorů. Bude přeložena o týden později, tedy na 24. října. S. farářka bude od pondělka do středy na dovolené v Třebíči.

Ve čtvrtek se koná biblická hodina v Hořátvi, od 18:00.

V pátek se ve 14:30 sejdou k vyučování děti a v 18 hodin má schůzku mládež.

V sobotu budou mít konfirmandi své celodenní cvičení.

4. Vzadu na stole je možné si na listině objednat kalendář sborů ČCE na příští rok a také již vánoční výrobky Diakonie Rolnička v Soběslavi, která letos slaví 25 let od založení.

5. Vyzvedněte si nové číslo ČB. Můžete na něj přispět do kasičky : SBOROVÝ TISK.

6. Vedle dlouhodobých příspěvků na našeho studenta Tomala v Bangladéši a opravu hořátevské modlitebny běží také sbírka na naladění a drobné opravy našich varhan. Budeme vděčni za vaše dary.

7. Na nástěnce najdete pozvánky na kurz učitelů NŠ a nebo do Předhradí na oslavu 100. narozenin církve. Také dopis ze SR a Diakonie o sbírce na Indonézii postiženou zemětřesením. Je tam číslo účtu, na který je možné poslat dary.

8. Dnes na varhany hraje Saša Koukol. NŠ učí Helena Härtlová.

9. Chrámová sbírka bude věnována na dílo Páně a potřeby našeho sboru. Vykoná ji: Jana Janů Jeřábková. Prosím, abyste po sbírce zůstali v kostele a mohli jsme hned začít volební shromáždění.