Ohlášky – 9. září 2018

Oznámení:

1. Děkujeme bratru Roskovcovi za dnešní službu Slova. Sestra farářka i další členové sboru jsou na víkend v Horském domově v Herlíkovicích.

2.Příští neděli se konají pravidelné bohoslužby v Hořátvi i v Nymburce. Poslouží nám sestra farářka Míla Hofmanová, protože naše s. farářka musí být v Bošíně, kde se bude volit kazatel sboru, br. jáhen Petr Mazur.

3. V týdnu zveme k těmto shromážděním:

V úterý se v našem kostele koná přednáška s promítáním, nazvaná: Očima emigranta: T. G. Masaryk, říjen 1918, první republika a Mnichov. Svou účast přislíbil pan doktor Petr Novák. Začátek je v 18:30 hodin. Na stole vzadu jsou ještě k dispozici plakátky. Přijďte a pozvěte také své známé.

Ve čtvrtek se koná biblická hodina v Hořátvi, od 18:00.

V pátek se poprvé sejdou děti, ve 14:45 a mládež od 18:00.

4. Vzadu na panelech si můžete prohlížet obsáhlou putovní výstavu připravenou ke stému jubileu založení naší Českobratrské církve evangelické. Výstavu nám laskavě zapůjčil poděbradský sbor. Děkujeme br. kurátorovi, že ji instaloval.

5. K tomuto výročí již dnes srdečně zveme do Pardubic, kde se od čtvrtka 27. do neděle 30. září konají oslavy. Můžete si vybrat z bohatého programu a přijet do Pardubic třeba jen na jeden den. Několik z nás pojede v sobotu – vlakem. Můžete se přidat. Hlaste se u s. farářky nebo u mne (Ester).

6. Na zadním stole nabízíme nová čísla KJ.

7. Dnes na varhany hraje Lia Venerová. NŠ učí Tereza Cimrmannová.

8. Chrámová sbírka bude věnována na potřeby sboru a dílo Páně v něm. Vykoná ji: Ester Šárovcová.