Ohlášky – 24. června 2018

Oznámení:

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli v obvyklou dobu do Hořátve i Nymburka. Poslouží nám br. Jan Roskovec. S. farářka bude s dětmi na táboře v Libštátu.

2. Kdo byste chtěli táborníky podpořit např. fixami, papíry, lepidlem… nebo třeba čerstvou marmeládou, bude to vítáno…

3. V týdnu se sejdou pouze rodiče s nejmenšími dětmi a to v pondělí v 16:30.

4. Srdečně zveme ke sborovému pobytu v Herlíkovicích o víkendu 7. – 9. září. Rozeberte si letáčky a můžete se zapsat na listinu vzadu na stole. Po krásných zkušenostech tohoto pobytu loni, jej doporučujeme i letos. Je to příležitost, abychom spolu strávili pár dní v krásném prostředí. Prosíme však o co nejdřívější přihlášení.

5. Na stole vzadu jsou připravené nové výtisky KJ a ČB. Můžete si je rozebrat zdarma, nebo přispět do kasičky na Tomala Biswase nebo na Hořátev. Děkujeme.

6. Děkujeme novomanželům Filipu a Radce Roskovcovým za dar sboru 4000 Kč.

7. V minulém týdnu jsme dostali zprávu, že na naši žádost bude poskytnuta půjčka 750 000 Kč na dokončení opravy krovu v hořátevském kostele. Jsme tomu rádi. Zároveň se však zavazujeme, že budeme ročně splácet 150 000 Kč.

8. Dnes na varhany hraje Regina Váchová.

9. Dnešní sbírka bude věnována na fond solidarity; z něho se přispívá sborům, které nemohou během roku zaplatit celou částku do personální fondu. Připomínáme, že každý farářem obsazený sbor musí letos zaplatit 108.300 tis Kč. Dopis ze SR je na nástěnce. Vykoná ji: Ester Šárovcová.