Ohlášky – 17. června 2018

Oznámení:

1. Děkujeme za dnešní službu Slova sestře farářce Janě Hofmanové. Naše s. farářka dnes slouží v Bošíně.

2. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli na konec školního roku. Kázání bude určeno také dětem a bude vysluhována svatá večeře Páně.

3. V týdnu zveme k těmto shromážděním:

Ve středu k biblické hodině na faře v Nymburce, od 19:30.

Ve čtvrtek 21. června jsme zváni na večer poezie Jaroslava Seiferta do Hořátve na faru. Začátek je v 19 hodin. Recitovat bude Rudolf kvíz. Plakátek je na nástěnce.

V pátek se naposledy sejdou děti a večer mládež.

4. Srdečně zveme ke sborovému pobytu v Herlíkovicích o víkendu 7. – 9. září. Rozeberte si letáčky a můžete se zapsat na listinu vzadu na stole. Po krásných zkušenostech tohoto pobytu loni, jej doporučujeme i letos. Je to příležitost, abychom spolu strávili pár dní v krásném prostředí. Prosíme však o co nejdřívější přihlášení.

5. Ke 100. výročí JJ bude vydán Sborník, jehož obsah si můžete prohlédnout. na listině, která je pověšena za dveřmi kostela na nástěnce. Můžete si jej tam také písemně objednat. Sborník bude barevný a bude stát cca 150-200 Kč.

Na stole vzadu jsou připravené nové výtisky KJ a ČB. Můžete si je rozebrat zdarma, nebo přispět do kasičky na Tomala Biswase. Děkujeme.

6. Rodina Roskovcových děkuje vám všem, kteří jste přišli včera na Filipovu svatbu a sdíleli s nimi radost. Z vděčnosti Pánu Bohu Roskovcovi věnují sboru 5000 Kč.

7. Dnes na varhany hraje Jan Roskovec a nedělní školu učí Tereza Cimrmannová

8. Dnešní sbírka bude na dílo Páně v našem sboru. Vykoná ji: Jiří Hofman.