Ohlášky – 10. června 2018

Oznámení:

  • Z úterní schůze staršovstva oznamujeme, že k naší lítosti, ale z vážných osobních důvodů, rezignoval na funkci ve staršovstvu bratr místokurátor Christian Härtel. Velmi pravděpodobně budeme muset v září vykonat volbu nových členů a náhradníků do staršovstva, protože kvůli zdravotním nebo pracovním příčinám již několik členů odešlo.

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli. Konají se v pravidelnou dobu v Hořátvi i v Nymburce. Poslouží nám sestra farářka Jana Hofmanová. S. farářka bude v Bošíně.

2. V příštím týdnu bude mít sestra farářka dovolenou. Proto se žádná shromáždění nekonají.

3. Oznamujeme, že v sobotu 16. června ve 14 hodin se v našem kostele koná svatba Filipa Roskovce a Radky Jouzové.

4. V pátek jsme se v našem kostele rozloučili s bratrem doktorem Jiřím Vokněrem. Zemřel po krátké těžké nemoci ve věku 87 let 29. května. Jeho paní Ingrid i celé rodině vyprošujeme, aby je Pán Bůh potěšoval a dával pevnou naději ve vzkříšení skrze Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele. Děkujeme také za dary pro hořátevskou modlitebnu.

5. Srdečně zveme do Hořátve na Večer s poezií Jaroslava Seiferta. Recituje Rudolf Kvíz. Koná se ve čtvrtek 21. června od 19 hodin na faře. Přijeďte a pozvěte i své přátele!

5. Připomínáme, že si můžete objednat Sborník, který ke 100. výročí JJ. Můžete se již dnes podívat na obsah Sborníku a jmenovitě si jej objednat na listině, která je pověšena za dveřmi kostela na nástěnce. Sborník bude barevný a bude stát cca 150-200 Kč. Na stole vzadu jsou připravené nové výtisky KJ a ČB. Můžete si je rozebrat zdarma, nebo přispět do kasičky na Tomala Biswase. Děkujeme.

6. Dnes na varhany hraje Alexandr Koukol.

7. Dnešní sbírka bude na dílo Páně v našem sboru. Vykoná ji: Jana Janů Jeřábková