Ohlášky – 3. června 2018

Oznámení:

1. Srdečně zveme k bohoslužbám příští neděli. Konají se v pravidelnou dobu v Hořátvi i v Nymburce.

2. V příštím týdnu se koná pouze úterní staršovstvo od 19 hodin a ve čtvrtek biblická hodina v Hořátvi od 18 hodin.

V pátek se sejde mládež rovněž v 18 hodin. Děti mít vyučování nebudou.

3. Oznamujeme smutnou zprávu, že v úterý 29. 5. zemřel pan MUDr. Jiří Vokněr. Rozloučení se bude konat v našem kostele v pátek 8. června ve 14 hodin. Jeho zarmoucené manželce i celé rodině vyprošujme útěchu a naději ve vzkříšení Pána a Spasitele Ježíše Krista.

4. Ukončili jsme sbírku na Jeronýmovu jednotu. Po sečtení ohlásíme její výši. Dnes bychom rádi připomenuli stoleté výročí JJ: „Jeronýmova jednota byla založena 3. června 1918. K tomu uvádíme doslovnou citaci ze sborníku JJ vydanému k 50. výročí založení.

„3. června 1918 se konala v Praze na faře u Klimenta schůze pětičlenného výboru, k níž se sešli bratří: senior Josef Souček, dr. Antonín Zahálka, kurátor Jan Hála, farář Stanislav Čapek a farář Jan. Vl. Šebesta, který schůzi řídil. Přizván byl i navrhovatel jména nového spolku br. farář Jaroslav Řepa. Na této schůzi byl zvolen první výbor Jeronymovy jednoty a jeho předsedou br. farář Jan Vl. Šebesta (pradědeček naší farářky). Prvním jednatelem se stal br. farář Stanislav Čapek a prvním pokladníkem br. Čeněk Klouček, bankovní úředník z Pardubic. Byly také vypracovány stanovy a zaslány všem sborům církve.“

Touto připomínkou upozorňujeme na sborník, který ke 100. výročí JJ připravil farář Petr Hudec a od června bude k dispozici ve sborech. Můžete se již dnes podívat na obsah Sborníku a jmenovitě si jej objednat. Bude barevný – a bude stát cca 150-200 Kč. Po prohlédnutí obsahu sborníku se můžete napsat na listinu, která visí na nástěnce hned za dveřmi.

5. Včera skončilo zasedání synodu naší církve v Litomyšli. O jednání synodu se můžete dozvědět od br. Roskovce nebo Jiřího Hofmana, kteří tam byli.

6. Vyzvedněte si nová čísla KJ. A prosíme učitele NŠ, aby se zapsali na další neděle.

6. Dnes na varhany hraje Jan Roskovec. Nedělní školu učí Irena Opočenská.

7. Dnešní sbírka bude na dílo Páně v našem sboru. Vykoná ji: Tomáš Groll.