Ohlášky – Boží hod velikonoční

Oznámení:

1. Srdečně zveme k bohoslužbám zítra, v pondělí velikonoční. Bohoslužby se budou konat pouze v Nymburce od 10 hodin zde v kostele. Poslouží nám br. Jan Roskovec.

2. Během týdne po velikonocích zveme k těmto shromážděním:

V úterý od 19 hodin se koná schůze staršovstva. Ve čtvrtek v 18:00 zveme k biblické hodině v Hořátvi na faře. A v pátek se ve 14:45 sejdou děti a v 18:00 mládež.

V sobotu bude od 9:30 konfirmační cvičení.

3. Vyřizujeme velikonoční pozdravy od s. Fidrmucové z rehabilitace v Městci Králové a také z partnerského sboru v Kelsterbachu: Milí přátelé v Nymburce! Přejeme vám radostné velikonoční svátky a přejeme, aby zkušenost vzkříšení i ve vašich životech způsobila, že se budou dít nové věci. V uplynulém roce jsme si i s vámi připomínali 500. výročí reformace. K tomuto tématu jsme připravili divadelní představení „Zachraňte reformaci“. Posíláme vám jej jako film. Snad vás zaujme. S přáním Božího požehnání vaši bratři a sestry z Friedensgemeinde.

4. Mládež je zvána na jarní seniorátní dny do Libice n. C. Víkend je nazván Hrdinství a termín 13.–15. dubna.

5. Vzadu na stole si můžete vzít nerozebraná čísla KJ a ČB. Dnes na varhany hraje Jan Roskovec. NŠ učila Tereza Cimrmannová.

6. Dnešní chrámová sbírka bude celocírkevní na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty. Věnována bude opatovickému sboru na novou fasádu kostela. Celý dopis ze SR o této sbírce najdete na nástěnce.

Sbírku vykoná: Jana Janů Jeřábková.