Ohlášky – 4. března 2018

Oznámení:

1. Dnes odpoledne se konají mimořádné křestní bohoslužby. O křest syna Lukáše požádali rodiče Alžběta a Petr Hájkovi. Bohoslužby se budou konat od 14 hodin, aby při nich mohl kromě naší s. farářky sloužit také katolický bratr farář. Alžběta i Petr vás všechny srdečně zvou, abyste měli podíl na jejich radosti.

2. Příští neděli jme zváni k pravidelným bohoslužbám do Hořátve nebo do Nymburka.

3. V týdnu se konají tato shromáždění:

V úterý bude zkouška zpěvu na velikonoce. Zpěváci se sejdou na faře v 17:00. Večer od 19 hodin bude schůze staršovstva.

Ve středu se ve 13:15 sejdou konfirmandi a večer zveme k biblické hodině v Nymburce na faře od 19:30.

Ve čtvrtek bude biblická hodina v Hořátvi od 18:00.

V pátek mají děti vyučování od 14:45. Mládež se sejde v 18:00.

4. Minulou středu oslavila své životní jubileum sestra Eva Dytrychová. Milá sestro, Pán a Spasitel Ježíš Kristus Vás i v dalších letech ujišťuj o své lásce, dopřej Vám dobré zdraví a potěšení pro každý den.

5. Dnes na varhany hraje Jan Roskovec. Nedělní školu učí Helena Halašková.

5. Děkujeme za finanční dar rodiny Řezníčkových, který věnovali sboru při rozloučení se svým zesnulým otcem.

6. Chrámová sbírka z minulé neděle byla určena na tisk ČCE a vynesla 1.622 Kč. Za vaše dary děkujeme. Dnešní sbírka bude věnována na dílo Páně v našem sboru. A vykoná ji: Ester Šárovcová.