Ohlášky – 25. února 2018

Oznámení:

1. Srdečně zveme k pravidelným bohoslužbám do Hořátve nebo do Nymburka příští neděli 4. března. Zveme vás i na odpolední křestní bohoslužby. O křest syna Lukáše požádali rodiče Alžběta a Petr Hájkovi. Bohoslužby se budou konat od 14 hodin, aby při nich mohl kromě naší s. farářky sloužit také katolický bratr farář.

2. Dnes odpoledne zveme na instalaci br. faráře Ondřeje Zikmunda za náměstka seniora Poděbradského seniorátu. Koná se ve sborovém sále v Kutné Hoře od 14:30.

3. V týdnu zveme k těmto shromážděním:

V pondělí se na faře sejdou rodiče s nejmenšími dětmi. Začátek je v 16:30.

V úterý bude první zkouška zpěvu na velikonoce. Zpěváci se sejdou na faře v 17:00.

Ve středu se koná schůzka seniorů od 14:30 v domečku. Programem nám poslouží br. f. Jiří Doležal.

Večer, rovněž ve středu, jsme zváni do Poděbrad. Ve sborovém sále tam bude beseda s novinářkou Petrou Procházkovou. Začátek je v 19 hodin. Plakátek je na nástěnce. Kdo byste rádi jeli, domluvte se se s. farářkou o místech v autě. Biblická hodina u nás se proto konat nebude.

Ve čtvrtek však biblická hodina je jako obvykle v Hořátvi od 18:00.

V pátek mají děti vyučování od 14:45. Mládež se sejde v 18:00.

4. Dnes na varhany hraje Jan Roskovec. Nedělní školu učí Anička Jeřábková.

5. Při vycházení si vyzvedněte ČB i KJ.

6. Dnešní chrámová sbírka bude věnována na tisk ČCE a jinou publikační činnost. A vykoná ji: Tomáš Groll.