Ohlášky – 1. neděle postní

Oznámení:

1. Děkujeme bratru Roskovcovi za dnešní službu Slova. Sestra farářka je dnes v Bošíně.

2. Srdečně zveme k bohoslužbám do Hořátve nebo do Nymburka příští neděli opět v obvyklou dobu. Tuto 2. postní neděli budou ve shromáždění představeni noví čtyři konfirmandi. Také bude vykonána sbírka na tisk ČCE a jinou publikační činnost.

3. V týdnu zveme k těmto shromážděním:

Ve středu bude biblická hodina pro dospělé od 19:30 na naší faře. Schůzka seniorů se o týden posouvá; bude se konat až 28. února.

V pátek mají děti vyučování od 14:45. Mládež se sejde v 18:00.

4. 10. února oslavil své půlkulaté narozeniny bratr Jan Hofman. Milý bratře Hofmane, blahopřejeme a vyprošujeme Vám od našeho Pána dobré zdraví a ochranu i potěšení do dalších let.

5. Dnes na varhany hraje Lia Venerová. Nedělní školu učí Irena Opočenská.

6. Prosíme, nezapomínejte na příspěvky pro Tomala Biswase, kterému náš sbor platí školné v Bangladéši (kasička). Dnešní chrámová sbírka je určena na dílo Páně v našem sboru a vykoná ji: Ester Šárovcová.